Regulamin Hotelu

 1. Pokój w obiekcie hotelowym wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
 3. W przypadku dokonania przedpłaty w celu rezerwacji pokoju zwrot nie jest możliwy.
 4. Potwierdzenie rezerwacji ze strony gościa powinno nastąpić na 48h przed przyjazdem.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy gość opuści pokój po godzinie 16:00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim także w czasie wynajmu.
 8. Osoby niezameldowane w obiekcie hotelowym mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00.
 9. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 10. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług, gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 11. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 12. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej porze
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych tj. rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną.
 14. W obiekcie hotelowym obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 15. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachować, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia hotelu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 17. W pokojach hotelowych jak i na teranie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 18. Gość hotelowy lub odwiedzające go osoby ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia hotelowego.
 19. W przypadku naruszenia regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń hotelu, rekompensaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 21. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju hotel zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł.

 

Życzymy miłego pobytu!

Popularne Pytania

W jaki sposób można dokonać rezerwacji pokoju?

Rezerwacji pokoju można dokonać na kilka sposobów: bezpośrednio w recepcji hotelu, telefonicznie: 42 280 77 08, mailowo: hotel@jansander.pl, poprzez stronę internetową www.jansander.pl, poprzez portale rezerwacyjne

O której rozpoczyna się, a o której kończy doba hotelowa?

Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14:00, a kończy o godz. 12:00 dnia następnego.

Czy istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania/ późniejszego wykwaterowania z hotelu?

Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania się w hotelu, jeśli tylko rezerwowany pokój będzie dostępny. Jest również możliwość późniejszego wykwaterowania, ale tylko po uzyskaniu zgody od recepcji. Recepcja ma obowiązek sprawdzić czy zajmowany pokój nie został już zarezerwowany.

Do której czynna jest recepcja w hotelu?

Recepcja czynna jest całą dobę, również w nocy.

Czy w hotelu dostępne są pokoje dla niepełnosprawnych?

Oczywiście, hotel posiada pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Czy hotel akceptuje zwierzęta domowe?

Akceptujemy zwierzęta domowe i za dodatkową opłatą przyjmujemy gości wraz ze swoimi pupilami – 50 zł/ doba. Prosimy jednak, by na etapie dokonywania rezerwacji zgłosić przyjazd ze swoim zwierzęciem.

Czy do pokoju można zamówić kwiaty, butelkę szampana, itp.?

Istnieje możliwość zamówienia do pokoju kwiatów czy butelki szampana. Prosimy o zgłoszenie takiego życzenia podczas rezerwacji.

Czy przy hotelu znajduje się parking?

Tuż przed hotelem znajduje się duży parking, który może pomieścić ponad 400 samochodów. W przypadku transportu większej ilości osób, istnieje możliwość pozostawienia na parkingu autokaru.

Czy parking jest dodatkowo płatny?

Dla naszych gości parking jest bezpłatny.

Jakie atrakcje dostępne są w hotelu?

Dla gości hotelu dostępny jest stół bilardowy. Natomiast miłośnicy aktywnego spędzania czasu wolnego będą zachwyceni możliwością wypożyczenia rowerów czy kijków do nordic walking. Ponadto na terenie obiektu dla najmłodszych znajduje się kącik oraz nowy plac zabaw wyposażony w zjeżdżalnię, huśtawki i mini tor przeszkód.