rybactwo i morze logo  zikra rybacka lokalna grupa działania Unia Europejska Fundusz Rybacki

 

Operacja pn. “Poszerzenie oferty gastronomicznej Firmy SUMEX” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programy Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wzrost przychodów firmy na lokalnym rynku poprzez zakup wędzarni, budowę patio konferencyjnego, przygotowanie osobnego wejścia do restauracji dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, rewitalizację terenówo podłożu betonowym na tereny zielone oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy.

 

Beneficjent:

P.H.U. “Sumex” Krystyna Łukasik, ul. Wspólna 2/21, 99-235 Pęczniew,
NIP: 8280004829, REGON: 730171452.