Unia Europejska Fundusz Rybacki  zikra rybacka lokalna grupa działania  rybactwo i morze logo

 

OPERACJE:

  1. “Zakup wędzarni”,
  2. “Wykonanie wejścia do restauracji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych”,
  3. “Wykonanie parku rekreacyjnego”

są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

CEL:

Celem operacji jest poszerzenie oferty gastronomicznej firmy Sumex, wzrost przychodów firmy, wzrost pozycji na rynku lokalnym poprzez zakup wędzarni, wykonanie wejścia do restauracji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie parku rekreacyjnego oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy.

Beneficjent: P.H.U. “Sumex” Krystyna Łukasik, ul. Wspólna 2/21, 99-235 Pęczniew, NIP: 8280004829, REGON: 730171452.